Energeetika

Valdkonnale eraldatud EL struktuurifondide toetused: 254 050 241€ (koos riigipoolse kaastoetusega, mis ei sisalda tehnilist abi ja EL abifondide eelarveid)

Tutvu projektidega ja vali oma lemmik, sest iga kuu lõpus loosime kõikide hääletajate vahel välja põnevaid auhindu!

Korterelamu rekonstrueerimine aadressil Õuna 4, Elva

EL struktuurifondide toetused projektile:

134 689 €

Eestis on palju Nõukogude Liidu peroodil ehitatud korterelamuid. Selliste hoonete soojapidavus on sageli kehv, mis toob elanikele kaasa suured küttekulud. Korterelamute rekonstrueerimine aitab parandada majaelanike elutingimusi.

Projekti tulemused

  • Rekonstrueeriti korterelamu.
  • Paranenud kaalutud energiakasutusega kodumajapidamiste (korterite) arv.
  • Rekonstrueeritud elamufond.
  • Rekonstrueerimine tagab hoone pikema eluea.