Haridus

Valdkonnale eraldatud EL struktuurifondide toetused: 816 818 922€ (koos riigipoolse kaastoetusega, mis ei sisalda tehnilist abi ja EL abifondide eelarveid)

Tutvu projektidega ja vali oma lemmik, sest iga kuu lõpus loosime kõikide hääletajate vahel välja põnevaid auhindu!

Õppehoonete ehitamine, töökodade rekonstrueerimine ja õppevahendite soetamine

EL struktuurifondide toetused projektile:

10 374 551 €

Projekti tulemusena paranesid oluliselt nii töötajate töötingimused kui õpilaste õppimisvõimalused. Nimetatu aitas kaasa Eesti suurematest keskustest eemal asuva kooli konkurentsivõime suurenemisele. Tänu parematele õppimistingimustele paraneb nii kooli kui ka üldiselt kutsehariduse maine. Kõik eelnimetatu on otseseks eelduseks õpilaste ja seeläbi elanike arvu kasvule antud piirkonnas.

Projekti tulemused

 • Rajati õppehoone B- ja C-korpus.
 • Korpused sisustati ja varustati tänapäevase tehnikaga.
 • Hoones on liikumisvõimalused ka liikumispuuetega isikutele.
 • Pakutava kutseõppe atraktiivsus on tõusnud ning uutes tingimustes uute seadmetega läbi viidav õpe vastab kvaliteedilt kaasaja vajadustele.


 

Seminari tn 1 koolihoone ja selle lähiümbruse rekonstrueerimine

EL struktuurifondide toetused projektile:

4 486 112 €

Projekti toel restaureeriti Võru linna vanim muinsuskaitseline hoone ning selle kõrval asuv 1960ndatel rajatud silikaattellistest juurdeehituse asemele ehitati kaasaegne ja õpilasesõbralik õppehoone.
Hoone sai väga kauni väljanägemise, kus vana ühtib uuega - hooned seoti üheks tervikuks kolmekorruselise klaasgaleriiga.
Kool tegutseb alates 2015. aasta sügisest nn puhta gümnaasiumina.  2016. septembrist alustas õppetööd 251 õpilast.

Võru Gümnaasium valiti ühena viiest kandidaadist Aasta Ehitusprojekt lõppvooru ja tunnustati kui Aasta Ehitusprojekt 2014/2015 nominenti.
Võru Gümnaasium nimetati Aasta Betoonehitis 2015 nominendiks.
Muinsuskaitseameti 2015. a tunnustas  "Hästi restaureeritud mälestis".

Projekti tulemused

 • Suure koolireformi tulemusena suleti kaks kooli: Võru I Põhikool ja Võru Kreutzwaldi Gümnaasium ning loodi Võru Gümnaasium (nn puhas gümnaasium) ja Võru Kreutzwaldi Kool (põhikool).
 • Restaureeriti Seminari tn 1 asuv endine mõisahoone, lammutati nõukogude aegne juurdeehitis ning ehitati uue kooli vajadusi arvestav uus juurdeehitus.
 • Võru Gümnaasiumisse soetati projekti toel ka uus kaasaegne sisustus.
 • Lisaks Seminari tn 1 koolihoonele rekonstrueeriti projekti raames ka Võru Kesklinna Kooli algklasside korrus ning rajati juurde duširuumid.


 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaskodu renoveerimine ja sisustamine

EL struktuurifondide toetused projektile:

3 873 850 €

Endisest täiesti amortiseerunud  õpilaskodust on saanud  kvaliteetselt renoveeritud igati kaasaegne õpilaskodu, mille sisustus lubab viia läbi õppetöö välist tegevust ükskõik millisele sihtgrupile kvaliteetselt ja kaasaegselt.

Õpilaskodus on spetsiaalselt kohandatud ruumid keskmise vaimupuudega õpilaste elamise ja sotsiaalse toimetuleku treenimise jaoks,  mis on kooli jaoks väga tähtis.

Projekti tulemused

 • Projekti tulemusel renoveeriti täielikult õpilaskodu.
 • Hoone energiakulu vähendamiseks paigaldati uued uksed ja aknad ning fassaadi- ja katuse soojustus.
 • Välja ehitati kõik uued kommunikatsioonid: elekter, küte, ventilatsioon ja veevarustus. Soojavee tootmiseks mittekütteperioodil paigaldati katusele päikesekollektorid.
 • Kokku rajati 332 kaasaegset kõigi mugavustega õpilaste majutuskohta koos vaba aja sisustamise erinevate võimalustega.
 • Hoonesse ehitati erialade õppe toetamiseks arvutiklass.
 • Kaasaegsed õppebaasid autoremondierialale (kokku neli töökoda), ehituse- ja puidutöö erialale (kolm töökoda) ja käsitööerialale (üks töökoda).