Infoühiskond

Valdkonnale eraldatud EL struktuurifondide toetused: 175 028 397€ (koos riigipoolse kaastoetusega, mis ei sisalda tehnilist abi ja EL abifondide eelarveid)

Tutvu projektidega ja vali oma lemmik, sest iga kuu lõpus loosime kõikide hääletajate vahel välja põnevaid auhindu!

Filmiarhiivi originaalvideote ning filmide kasutuskoopiate digiteerimine

EL struktuurifondide toetused projektile:

166 613 €

Lühikese ajaga paisati käibesse suur hulk audiovisuaalset pärandit.

Internetipõhine juurdepääs tõstis oluliselt kasutajate hulka ja võimalusi.

Klienditeenindus võimaldab kasutajal tellimusi esitada ja tellitud koopiaid veebikeskkonnas kätte saada.

Nitrofilmide projekti tarvis MTÜ Digikekuse poolt soetatud 2K skanner on esimene kvaliteetne filmiskanner Eestis ja on pärast nitrofilmide projekti jätkuvalt töös.

Projekti tulemused

  • Veebikeskkonnas www.filmi.arhiiv.ee/fis tehti kättesaadavaks 700 tundi videosalvestisi, sh kinokroonikad aastatest 1920–1990, mis on enim kasutatav osa filmikogust.
  • Loodi digitaalne tagatis-kasutusfond (76 TB).
  • Tagati originaalide parem säilivus.


 

Nitroalusel kroonikafilmide digiteerimine Filmiarhiivis

EL struktuurifondide toetused projektile:

260 714 €

Lühikese ajaga paisati käibesse suur hulk audiovisuaalset pärandit.

Internetipõhine juurdepääs tõstis oluliselt kasutajate hulka ja võimalusi.

Klienditeenindus võimaldab kasutajal tellimusi esitada ja tellitud koopiaid veebikeskkonnas kätte saada.

Nitrofilmide projekti tarvis MTÜ Digikekuse poolt soetatud 2K skanner on esimene kvaliteetne filmiskanner Eestis ja on pärast nitrofilmide projekti jätkuvalt töös.

Projekti tulemused

  • Digiteeriti 30 tundi vanemat osa eesti filmipärandist, mida varem polnud kehva füüsilise seisundi tõttu keegi näinud, sealhulgas Konstantin Märska trikkfilm „Päev Tallinna turul”(1926) ja „Tšeka komissar Miroštšenko” (1925), mis on üks väheseid tervikuna säilinud mängufilme 1920. aastatest.
  • Loodi digitaalne tagatis-kasutusfond (44TB).
  • Konserveeriti nõuetekohaselt originaalid.
  • Juurdepääs veebikeskkonnas www.filmi.arhiiv.ee/fis