Sotsiaalkaitse ja tervis

Valdkonnale eraldatud EL struktuurifondide toetused: 898 971 295€ (koos riigipoolse kaastoetusega, mis ei sisalda tehnilist abi ja EL abifondide eelarveid)

Tutvu projektidega ja vali oma lemmik, sest iga kuu lõpus loosime kõikide hääletajate vahel välja põnevaid auhindu!

Noorte arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

EL struktuurifondide toetused projektile:

1 103 940 €

SPIN-programm pakub noortele arenguvõimalusi läbi uuendusliku mudeli, mis seob jalgpalli ja sotsiaalseid oskusi arendavaid tegevusi. Tänu SPINile saab mitusada noort Tallinnas ja alates 2016. aasta septembrist Kohtla-Järvel igal nädalal osa tippklubide treenerite juhendatavatest jalgpallitrennidest ning spetsialistide läbi viidavatest töötubadest. SPINi erilisus seisneb laias koostöövõrgustikus - elluviimises osalevad nii riik kui kohalik omavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Jalgpalli Liit, Heateo Sihtasutus ja koolid. Programmi ühiskondlikku mõju aitavad hinnata Tartu Ülikooli teadlased. Ühise pingutuse tulemusena on SPIN-programmist saanud oluline vahelüli ketis laps-kool-kodu. Senine tegutsemine on lisaks sportliku aktiivsuse arengule toonud kaasa rohkelt näiteid osalejate paranenud enesedistsipliinist, suhtlusoskusest ja kooliedukusest.

Projekti tulemused

  • Esimese kahe hooajaga osales SPIN-programmis 417 noort.
  • Kokku osalesid noored pea 20 000 kontakttundi, millest kolmandiku moodustasid erinevad eluoskusi arendavad sessioonid.
  • Noortega töötas enam kui 30 organisatsiooni, kes jagasid oma teadmisi ja kogemusi.
  • Programmi tegevusest sai osa enam kui 20 kooli.
  • 2. hooaja järel hindas programmi "heaks" või "väga heaks" 92% osalenutest.
  • Jaanuaris 2016 valis vabaühenduste liit EMSL SPINi aasta vabaühenduseks.